ARNİCA FRİG ULTRA

AFYONKARAHİSAR

faq
faq

AFYONKARAHİSAR/FRIG VADİLERİ/AYAZİNİ KASABASI

 
Şehrin çevresinde M.Ö. 1200 yılına ait Eti ve Frigya eserleri bulunmuştur. Bu tarihte ve daha önce bölgenin yerleşme sahası olduğu anlaşılmaktadır. Fakat, şehrin kimin tarafından, hangi tarihte kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak; bilinen, çevrenin Büyük Eti Birliği’ne dahil olduğudur. Tapınaklarda ve mezar yapılarında aslan ve Sfenks kabartmaları dikkati çekmektedir. Yüz yıl önce Anadolu’yu gezen Fransız bilgin Charles Texier’nin “Küçük Asya” isimli eserinde yazdığına göre Afyon, eski Frigya’nın büyük şehirlerinden Sineda’nın yerine geçmiştir. Şehrin çok eski adı Akreones’tir. Selçuklular zamanında Karahisar adı verilmiş ve bir süre böyle anılmıştır. Daha sonra da Afyon denilmiştir. Sebebi de afyon bitkisinin XVI. yüzyılda ilk olarak bu bölgede ekilmesidir. “Hisar” ile onun yapıldığı taşların rengi olan “kara” yı birleştiren Selçuklular’ın “Karahisar“‘ına “afyon” da eklenince “Afyonkarahisar” adı ortaya çıkmıştır.

 

Tarih kayıtlarından anlaşıldığına göre, Afyon’dan birçok millet gelip geçmiş, bu bölgeye zaman zaman Etiler, Frigyalılar, Lidyalılar, İranlılar ve Romalılar hakim olmuştur. Bir ara, Arap Orduları’nın saldırısına uğramıştır. Türkler tarafından zaptı, Anadolu Selçukluları devrine denk gelmektedir. Sultan Alaettin, Afyon’u imar etmiş ve devletin hazinesini de kalesinde saklamıştır. Moğol Orduları’nın Selçuklu Devleti’ni yıktığı sırada, Selçuklu beylerinden Sahip Ataoğulları şehrin hakimiydi. Moğol kumandanı Timurtaş Paşa Afyon’u kuşatmıştı fakat; Ataoğulları’nın beyliği devam etmiştir.

Şehir, Yıldırım Bayezit zamanında Osmanlılar’ın eline geçmiştir. Yıldırım’ın Ankara Muharebesi’nde yenilmesi üzerine de Timur’un hakimiyeti altına girmiştir. Timur, Afyon’u yakıp yıkmamıştır. Bir müddet sonra Afyon, Timur’un Anadolu’yu eski sahiplerine bırakıp çekilmesi üzerine, Germiyanoğulları’na geçti. Germiyanoğulları’ndan erkek evlat bırakmadan ölen Yakup Bey’in ölümü üzerine, vasiyeti gereğince Afyon, Osmanlılar’a verilmiştir. (1428).

Osmanlı döneminde Anadolu Beylerbeyi’ne bağlı bir sancak olarak idare edilen şehirde birçok eserler meydana getirilmiştir. Selçuklu eseri olan Ulu Cami’nin onarılmasından ayrı olarak Gedik Ahmet Paşa tarafından yaptırılan İmaret Camisi ile Sinan Paşa Camisi bunların başlıcalarındandır. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlar’ın işgaline uğrayan, bu arada yakılıp yıkılan Afyon, 30 Ağustos 1922’de kurtarılmıştır. Bugünkü şehir, kurtuluştan sonra, adeta yenibaştan kurulmuştur. Ayrıca; Afyonkarahisar birçok yolun kesişim noktası olarak günümüzde halen önemini korumakta ve şehir hızla büyümektedir.


FOTOĞRAFLAR YAYINLANDI

tr_TRTurkish